Privacybeleid Osteopathie van den Houdt

Als gevolg van het in werking treden van de nieuwe privacywetgeving geldt met betrekking tot de bescherming van uw (persoons)gegevens en privacy het volgende privacybeleid:
Osteopathie van den Houdt garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website en van de gegevens die u hierop achterlaat (via het contactformulier) of die van u genoteerd worden wanneer u bij de Osteopathie van den Houdt onder behandeling bent.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.
Van onze samenwerkingspartners (huisartsen, specialisten, zorgverzekeraars enz.) verlangen wij ook maximale inspanningen wat betreft het bewaken en beschermen van uw persoonsgegevens.

In het register van verwerkingsactiviteiten vindt u welke persoonsgegevens Osteopathie van den Houdt verwerkt, binnen welk wettelijk kader dit gebeurt, van welke verwerkingssystemen gebruik gemaakt wordt binnen onze praktijk en hoe deze systemen zorgdragen voor de bescherming van uw privacy. Hier vindt u tevens het uitgebreide privacystatement zoals deze wordt gehanteerd binnen praktijk Osteopathie van den Houdt.

Privacybeleid andere websites
Op www.osteopathie-vandenhoudt.nl/links zijn links opgenomen naar andere websites. Osteopathie van den Houdt is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen privacybeleid
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig het privacybeleid op deze website.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid?
U kunt dan een vraag stellen via het contactformulier. Tevens kunt u een mail sturen naar info@osteopathie-vandenhoudt.nl.
Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.