Tarieven

De volgende tarieven worden gehanteerd:

  • Het tarief voor een normaal osteopathisch consult bedraagt 82 euro en duurt 60 minuten.
  • Het tarief voor het eerste consult bedraagt eveneens 82 euro, maar duurt over het algemeen iets langer (60-90 minuten), in verband met onder andere een uitgebreid anamnesegesprek.
  • Het tarief voor een kinderconsult van 45 minuten bedraagt 61 euro.
  • Het tarief voor een kort osteopathisch consult van 30-45 minuten bedraagt 61 euro.¬†Een kort consult vindt alleen plaats op indicatie, wanneer een normaal consult niet nodig of te belastend is.

Vaak zit er een periode van 4 tot 6 weken tussen de behandelingen, zodat de herstelprocessen in het lichaam zo optimaal mogelijk benut kunnen worden. Het totaal aantal benodigde osteopathische consulten ligt meestal laag. Het is belangrijk dat er binnen 3-5 behandelingen effect wordt gezien. Is dit niet het geval, dan wordt er bekeken of verdere behandeling zinvol is.